اینم از دوستی

درخواست حذف این مطلب

این فضای مجازی به خصوص استوری ها اونقدر میتونه آدپو از پا دربیاره که شاید باورتون نشه.

من باور داشتم به دوستام به لفظایی که برام میزاشتن به حسای خوبی که بهم میدادن.... همیشه ازشون تعریف می از بودنشون از محبتاشون از انرژیاشون اما یهویی این وسط دقیقا وسط اینا وسط اینکه نمیگذره یه روزم که خورد نشم باز خورد میشم....خورد که چه عرض کنم ..... میبینم که هیچی نیستم برای ایی که خیلی چیزا بودن برام.

اینا برای هر ی شاید پیش میاد.اما برای هر ی پیش نمیاد که چندین سال هی بگه بهترین دوست و کوفت حالا ببینه اونقدر بی اهمیت که درد و مرض.

منم تو تب دارم یه چرتی مینویسم اینجا پاشم برم ادامه و ببینم همون ی که اگر بگم چیه خیلیا مس م میکنن اما من بازم میبینم.